Καλώς ήλθατε!

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4485/17 των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.

Το ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε Γενικούς Γιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας

Καλώς ήλθατε!

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και λειτουργεί σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4485/17 των Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ: 3825 / 6-9-2018)

Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.

Το ΠΜΣ ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε Γενικούς Ιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές Κλινικές.

Σύντομες πληροφορίες