Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024 AΠΟ 24/07 ΕΩΣ 15/09

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΠΜΣ "Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα", παρατείνεται από 24/07/2023 έως τις 15/09/2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: msc-pediatrics@med.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023 AΠΟ 18/07 ΕΩΣ 05/08 ΚΑΙ ΑΠΟ 29/08 ΕΩΣ 12/09

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΠΜΣ "Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα", παρατείνεται από 18/07/2022 έως τις 05/08/2022 & από 29/08/2022 έως τις 12/09/2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: msc-pediatrics@med.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022 ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΠΜΣ "Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα", παρατείνεται από 23/08/2021 έως τις 15/09/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:msc-pediatrics@med.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021 ΕΩΣ ΤΙΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΠΜΣ "Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα", παρατείνεται από 01/09/2020 έως τις 21/09/2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:msc-pediatrics@med.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΠΜΣ "Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα", παρατείνεται τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή και στις ώρες 10:00 - 14:00, από τις 24/07/2019 έως 02/08/2019 και από τις 26/08/19 έως 20/09/2019. Η Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω courier στην Γραμματεία του ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» στην παρακάτω διεύθυνση.