Δημήτριος Αθανασόπουλος

ΒA, MA, PhD

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δημήτριος Αθανασόπουλος είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Οικονομική Κατεύθυνση) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη συνέχεια από το μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικό μέλος της ομάδας «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική: ανάλυση της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα 2000-2016» του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-β’ κύκλος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ “2014-2020”.

Έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός συνεργάτης – ερευνητής του Πάντειου Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Θαλής – Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ “2007-2013”.

Eπίσης, έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό και σε εταιρία παροχής πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής.

Aπό το 2014 έως το 2018 συμμετείχε στην υποστήριξη του ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA.GR).

Από τον Οκτώβριο του 2017 παρέχει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών (νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του επανιδρυθέντος από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα”.