Διπλωματικές Εργασίες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2022

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

14/01/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Δέσποινα Μπριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Eating habits of overweight and obese children

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία αποτελούν πολύ σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας τον 21ο αιώνα, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης από διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις, και κάποια είδη καρκίνου.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών/ διατροφικών προτύπων και του κινδύνου παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: “obesity,” “eating habits” “dietary pattern,” “childhood,” “children,” “adolescents. Τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού των άρθρων για συμπερίληψη στην παρούσα ανασκόπηση ήταν τα εξής: (1) οι μελέτες να αφορούν σε υπέρβαρα και σε παχύσαρκα παιδιά (ηλικία < 18 ετών), (2) οι μελέτες να αφορούν στην αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών/ προτύπων μέσω ερωτηματολογίου, (3) η έκβαση των μελετών να είναι η συχνότητα κατανάλωσης των διάφορων τροφίμων, (4) οι μελέτες να είναι πρωτογενείς δημοσιευμένες από 01/01/2015 έως 31/12/2020 και γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ηλεκτρονική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψαν 1202 μελέτες, εκ των οποίων οι 16 συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. Η πλειοψηφία των μελετών (n=14) ήταν συγχρονικές μελέτεςς. Οι μελέτες ανέφεραν από δύο έως τέσσερα διατροφικά πρότυπα. Το διατροφικό πρότυπο που βρέθηκε να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υπερβαρότητας και παχυσαρκίας περιλάμβανε την κατανάλωση λιπαρών τυριών, ζαχαρούχων ποτών, επεξεργασμένων τροφίμων, γρήγορου φαγητού, σνακ, ζωικών προϊόντων, πλήρους γάλατος και εκλεπτυσμένων σπόρων. Από την άλλη, το διατροφικό πρότυπο που περιλάμβανε την κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, ψαριών, ξηρών καρπών, οσπρίων και γιαουρτιού δε σχετίστηκε με τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά και οι έφηβοι που τηρούν τα διατροφικά πρότυπα που αποτελούνται από τρόφιμα ενοχοποιημένα για ανάπτυξη παχυσαρκίας, είναι πιθανότερο να αναπτύξουν παχυσαρκία. Για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, και της μείωσης του κινδύνου ανάπτυξης παχύσαρκων ενηλίκων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις που θα στοχεύουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Overweight and obesity are serious public health problems of the 21st century, as they increase the risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, as well as some types of cancer.

AIM: The aim of the research study was to investigate the expectations of children, adolescents and young adults who have undergone hematopoietic stem cell transplantation.

METHODΟLOGY: PubMed was searched using the following keywords: “obesity,” “eating habits”, “dietary pattern,” “childhood,” “children,” adolescents. The criteria for selecting and/or excluding articles were: (1) studies related to overweight and obese children (age <18 years), (2) studies that identified the eating habits / eating patterns through a questionnaire, (3) the outcome of the studies was the frequency of consumption of various foods, and (4) the studies were original, published from 01/01/2015 to 31/12/2020 and written in English

RESULTS: From the search of the international literature, 1202 studies emerged, of which 16 were included in the review. Most of the studies (n = 14) were cross-sectional studies. Studies reported two to four dietary patterns. The dietary pattern, which included the consumption of fatty cheeses, sugary drinks, processed foods, fast food, snacks, animal products, whole milk, and refined seeds, was associated with an increased risk of developing obesity. On the other hand, the dietary pattern that included the consumption of vegetables, fruits, whole grains, fish, nuts, legumes, and yogurt was not associated with the risk of developing obesity.

CONCLUSIONS: Children and adolescents who follow a diet consisting of obesogenic foods are more likely to develop obesity. To prevent childhood obesity and reduce the prevalence of obesity in adulthood, it is necessary to develop effective approaches aimed at adopting healthy eating patterns.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Διατροφικό πρότυπο, Διατροφική συνήθεια, Έφηβος, Παιδί, Παχυσαρκία

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Eating pattern, Eating habit, Adolescent, Child, Obesity

Αριθμός σελίδων

64

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

65

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Karinou_Aikaterini_Dimosieysi

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

20/07/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παντελής Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Eκτίμηση της επιβίωσης παιδιών με οστεοσάρκωμα σε σχέση με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Survival rate estimation of osteosarcoma in children in colleration with the therapeutic approches

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το οστεοσάρκωμα αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια των οστών στα παιδιά. Η επιβίωση ασθενών με οστεοσάρκωμα μετά από χειρουργική εξαίρεση ως μονοθεραπεία ήταν μόλις 10%, ποσοστό που βελτιώθηκε σημαντικά έως και 70% μετά την εισαγωγή χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Η χημειοθεραπεία παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Προκειμένου να σχεδιαστεί θεραπευτικό πρωτόκολλο, λαμβάνονται υπόψιν οι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες της νόσου, μεταξύ αυτών και το ποσοστό νέκρωσης του οστεοσαρκώματος. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες συσχέτισης της επιβίωσης των ασθενών με το ποσοστό νέκρωσης του όγκου μετά τη προεγχειρητική χημειοθεραπεία, όπως αυτή εφαρμόζεται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης μας είναι η εκτίμηση επιβίωσης των παιδιών με οστεοσάρκωμα που έλαβαν προεγχειρητική χημειοθεραπεία ανάλογα με το ποσοστό νέκρωσης του όγκου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική σειριακή μελέτη (cohort study) όλων των ασθενών με οστεοσάρκωμα που διαγνώσθηκαν από το 1997 έως 2018 στην Μονάδα Αιματολογίας – Ογκολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στο Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», είχαν λάβει προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ακολούθησε εξαίρεση του όγκου με ιστολογική εκτίμηση του ποσοστού νέκρωσής του. Στο δείγμα μας τα περισσότερα παιδιά ήταν αγόρια (53,7%), η μέση ηλικία ήταν τα 12,5 έτη, κατά μέσο όρο το ύψος 157,57 cm και το βάρος 46,18 kg με αυξημένη τιμή γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH). Το 64,7% των παιδιών διέμεναν στην επαρχία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με υψηλό ποσοστό νέκρωσης (≥90%) του όγκου μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία είχαν καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με τα παιδιά που είχαν χαμηλό ποσοστό νέκρωσης (<90%). Τα παιδιά με καλή νέκρωση του όγκου (≥90%) στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία είχαν μειωμένο κίνδυνο θανάτου κατά 83% (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: To ποσοστό νέκρωσης του όγκου καθίσταται ισχυρός προγνωστικός παράγοντας. Το φύλο, η ηλικία, η φυλή, το ύψος, το βάρος και η LDH δεν είχαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την επιβίωση. Οι νέες θεραπευτικές επιλογές ενδεχομένως να επηρεάζουν τόσο το ποσοστό νέκρωσης του όγκου όσο και την επιβίωση των ασθενών. Επομένως νέες μελέτες απαιτούνται για τη βελτίωση των κριτηρίων επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Osteosarcoma is the most common bone malignancy in children. Survival of patients with osteosarcoma after surgical resection as monotherapy was only 10%, a rate that improved significantly to 70% after the introduction of chemotherapeutic agents. Chemotherapy presents several advantages but also complications and late effects. In order to design a treatment protocol, the adverse prognostic factors of the disease are taken into account, among them the osteosarcoma necrosis rate. From the recent literature, there are no studies that correlate patient survival with the rate of tumor necrosis after preoperative chemotherapy, as applied in modern treatment protocols.

AIM: The purpose of our study is to assess the survival of children with osteosarcoma who received preoperative chemotherapy according to the tumor necrosis rate.

METHODΟLOGY: A retrospective serial study (cohort study) of all patients with osteosarcoma diagnosed from 1997 to 2018, at the Hematology-Oncology Unit of the First Department of Pediatrics of the National and Kapodistrian University of Athens, Children’s Oncology Unit “Marianna B. Vardinogiannis-Elpida”, Children’s Hospital “Agia Sophia” and the Oncology Department of Children’s Hospital “Panagiotis and Aglaia Kyriakou”, had received pre-operative chemotherapy followed by excision of the tumor with histological assessment of the tumor necrosis rate. In our sample, most children were boys (53.7%), mean age was 12.5 years, mean height 157.57 cm and mean weight 46.18 kg, with elevated lactate dehydrogenase (LDH). The 64.7% of the children lived in the countryside.

RESULTS: It was observed that children with a high necrosis rate (≥90%) of the tumor after preoperative chemotherapy had higher survival rates compared to children who had a low necrosis rate (<90%). Children with a good tumor response (≥90% necrosis) to preoperative chemotherapy had an 83% reduced risk of death (p<0.05).

CONCLUSIONS: Τhe results make the rate of tumor necrosis a strong prognostic factor. Sex, age, race, height, weight, and LDH had no statistically significant association with survival. New treatment options may affect both tumor necrosis rate and patient survival. Therefore, new studies are needed to optimize the selection criteria of the appropriate therapeutic approach.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Οστεοσάρκωμα, Παιδιά, Ποσοστό νέκρωσης, Επιβίωση

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Osteosarcoma, Children, Tumor necrosis, Survival

Αριθμός σελίδων

61

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

70

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 20/01/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Kourou_Panagiota_Dimosieysi

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

09/05/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Εκτίμηση του άγχους των νοσηλευτών στα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Assessment of nurses’ stress in pediatric oncology departments

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα νοσηλευτών που εκτίθενται σε πληθώρα αγχογόνων παραγόντων στον εργασιακό τους χώρο.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του άγχους των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μη παρεμβατική συγκριτική μελέτη σε δείγμα 120 νοσηλευτών που εργάζονται σε παιδιατρικά τμήματα αιματολογίας – ογκολογίας και παιδιατρικά και παιδοχειρουργικά τμήματα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Nurse Stress Scale. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής που ακολουθεί την κανονική κατανομή και μιας διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-test). Ο έλεγχος της ομοιογένειας της διασποράς μεταξύ των συγκρινόμενων δειγμάτων γίνεται με το Levene test. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v. 26 και σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σύνολο των νοσηλευτών αναφέρουν ότι βιώνουν στατιστικά σημαντικό έντονο άγχος για όλες τις υποκλίμακες της κλίμακας NSS. Οι μισοί νοσηλευτές αναφέρουν ότι βιώνουν άγχος συχνά ή πολύ συχνά, ενώ το επίπεδο άγχους μειωνόταν με την αύξηση της προϋπηρεσίας. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του άγχους και του θανάτου και «Υποφέρειν» και της έλλειψης υποστήριξης από το προσωπικό στους παιδιατρικούς ογκολογικούς νοσηλευτές που ανέφεραν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συσχέτιση του άγχους με την αβεβαιότητα της θεραπείας των ασθενών. Ιδιαίτερα αγχογόνοι παράγοντες για τους παιδιατρικούς ογκολογικούς νοσηλευτές είναι το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το φυσικό περιβάλλον, ο φόρτος εργασίας, οι συγκρούσεις με νοσηλευτές, προϊσταμένους, και γιατρούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές βιώνουν άγχος συχνά ή πολύ συχνά ενώ το ψυχολογικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον αποτελούν ιδιαίτερα αγχογόνους παράγοντες.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Pediatric oncology nurses are a special group of nurses who are exposed to a variety of stressors in their workplace.

AIM: The purpose of the study is to investigate the stress of pediatric oncology nurses.

METHODΟLOGY: This is a non-invasive comparative study on a sample of 120 nurses working in pediatric departments of hematology – oncology and pediatric and pediatric surgery departments. The Nurse Stress Scale was used for data collection. The x2 test (chi-square test) was used to investigate the relationship between two categorical variables. Student’s t-test was used to investigate the relationship between a quantitative variable following the normal distribution and a bisector variable. The homogeneity of the dispersion between the compared samples is checked with the Levene test. The data analysis was performed with the statistical package SPSS v. 26 and at the level of statistical significance 0.05.

RESULTS: All nurses report experiencing statistically significant severe stress for all subscales of the NSS scale. Half of the nurses report experiencing stress often or very often, while the level of stress decreased with increasing seniority. A statistically significant correlation was observed between stress and death and “suffering” and a lack of staff support in pediatric oncology nurses who reported a statistically significantly lower correlation between stress and patient treatment uncertainty. Particularly stressful for pediatric oncology nurses are psychological, social, physical environment, workload, conflicts with nurses, supervisors, and physicians.

CONCLUSIONS: Pediatric oncology nurses experience stress often or very often while the psychological, social and physical environment are particularly stressful factors.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παιδιατρικοί νοσηλευτές, Ογκολογικοί νοσηλευτές, Εργασιακό άγχος, Προσωπική διεργασία και προγραμματισμός.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Pediatric nursing, Oncology nursing, Occupational stress, Personnel Staffing and Scheduling.

Αριθμός σελίδων

114

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

16

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Lioka_Eleni_Dimosieysi

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

29/01/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Σιαχανίδου Σουλτάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πονς-Ροντρίγκεθ Μαρία-Ροζέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Χαρμανδάρη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Πρωτότυπος Τίτλος

Αξιολόγηση της κινητικότητας άνω άκρων βρεφών με την κλίμακα Hand Assessment for Infants (HAI) και έλεγχος αξιοπιστίας της κλίμακας

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Evaluation of the mobility of the upper extremities of infants with the Hand Assessment for Infants(HAI) scale and reliability testing of the scale

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: κλίμακα Ηand Assessment for Infants (HAI) είναι μια κλίμακα αξιολόγησης της κινητικότητας των άνω άκρων σε βρέφη ηλικίας 3 έως 12 μηνών. Σχεδιάστηκε ειδικά για βρέφη υψηλού κινδύνου από μία ομάδα επαγγελματιών υγείας από το Karolinska Institute στη Σουηδία και το Stella Maris Scientific Institute στην Ιταλία. Είναι η πρώτη κλίμακα που δημιουργήθηκε για να μετράει πόσο καλά χρησιμοποιεί ένα βρέφος τόσο τα δύο χέρια μαζί, όσο και το κάθε χέρι ξεχωριστά, γεγονός που επιτρέπει λεπτομερή και προσεκτική αξιολόγηση των συνολικών δεξιοτήτων των άνω άκρων

ΣΚΟΠΟΣ: O σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εφαρμοστεί η κλίμακα Hand Assessment for Infants (HAI) σε βρέφη υψηλού κινδύνου ηλικίας 3-12 μηνών, ώστε 1) να ελεγχθεί η αξιοπιστία της κλίμακας και 2) να αξιολογηθεί η κινητικότητα των άνω άκρων τους. Η χρήση της κλίμακας αυτής θα μπορούσε να βοηθήσει γιατρούς και φυσικοθεραπευτές στην καλύτερη αξιολόγηση της κινητικότητας βρεφών υψηλού κινδύνου, ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν έγκαιρα πιθανές κινητικές διαταραχές.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε μετάφραση της κλίμακας ΗΑΙ στα Ελληνικά και στη συνέχεια, έγινε αντίστροφη μετάφραση (back translation) από τα ελληνικά στα αγγλικά, ώστε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια της μετάφρασής της. Ελέγχθηκαν 23 βρέφη (9 τελειόμηνα και 14 πρόωρα) ηλικίας 3 έως 12 μηνών από την Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης Μονάδας Νεογνών) του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, που έχουν αναφερθεί ως υψηλού κινδύνου για κινητικές διαταραχές και τα οποία, είχαν παραπεμφθεί για φυσικοθεραπευτική εκτίμηση. H συλλογή του δείγματος διήρκεσε 3 μήνες και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε σχέση με την προωρότητα, τη νοσηλεία στη ΜΕΝΝ, τη νευρολογική εξέταση και άλλα στοιχεία. Η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκε μέσω του ελέγχου της συμφωνίας μεταξύ των κριτών (inter-rater reliability), με την αξιολόγηση της βιντεοσκόπησης κάθε βρέφους από διαφορετικό ερευνητή, ώστε να ελεγχθεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των κριτών. Επιπλέον, αναζητήθηκε συσχέτιση των αποτελεσμάτων της κλίμακας ΗΑΙ με τα αντίστοιχα της κλίμακας Alberta. Ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το SPSS v.25.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το δείγμα αποτελούνταν από 14 πρόωρα και 9 τελειόμηνα βρέφη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ υψηλή αξιοπιστία μεταξύ των βαθμολογητών, τόσο για τις δοκιμασίες που αφορούν στη χρήση των δύο χεριών ταυτόχρονα (ICC=.996), όσο και για τις δοκιμασίες που αφορούν στη χρήση του κάθε χεριού ξεχωριστά (ICC=.984). Επίσης, φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συνολικού σκορ όλων των δοκιμασιών που συγκέντρωσαν τα βρέφη (BoHS) και της φυσιολογικής ή παθολογικής νευρολογικής τους εξέτασης. Τα βρέφη με φυσιολογική νευρολογική εξέταση, είχαν υψηλότερη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα ΗΑΙ από εκείνα με παθολογικά ευρήματα στην νευρολογική εξέταση. Από τον έλεγχο της συσχέτισης της κλίμακας ΗΑΙ με την κλίμακα Alberta προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών εργαλείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κλίμακα ΗΑΙ είναι η πρώτη που αξιολογεί την κινητικότητα τόσο του κάθε χεριού ξεχωριστά, όσο και των δύο χεριών ταυτόχρονα, σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα βρεφών, έχοντας τη δυνατότητα να συγκρίνει τη χρήση και τη λειτουργικότητα των δύο χεριών μεταξύ τους. Τα συμπεράσματα αυτής της πιλοτικής έρευνας δείχνουν ότι η ΗΑΙ είναι μια αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης της κινητικότητας των χεριών σε βρέφη Ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 3-12 μηνών, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη. Η μελέτη αυτή αποτελεί τη βάση για μελλοντικές έρευνες που θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των παρόντων αποτελεσμάτων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Hand Assessment for Infants Infants (HAI) is a scale that evaluates the mobility of the upper extremities in infants aged 3 to 12 months. Designed specifically for high-risk infants by a team of health professionals from the Karolinska Institute in Sweden and the Stella Maris Scientific Institute in Italy. It is the first scale created to measure how well an infant uses both hands together and each hand separately, allowing a detailed and careful assessment of the overall skills of the upper limbs.

AIM: The purpose of this study was to apply the Hand Assessment for Infants (HAI) scale to high-risk infants aged 3-12 months in order to 1)check the reliability of the scale and 2) evaluate the mobility of their upper extremities. The use of this scale could help physicians and physiotherapists to better assess the mobility of high-risk infants so that potential movement disorders can be detected in a timely manner.

METHODΟLOGY: Τhe HAI scale was translated into Greek and then backed up from Greek to English to confirm the accuracy of the translation. 23 infants (9 full-term and 14 preterm infants) aged 3 to 12 months, which had been reported as high-risk and referred for physiotherapy were examined at the neonatal follow-up clinic of the 1st Department of Pediatrics of National and Kapodistrian University of Athens at ”Aghia Sophia” Children’s Hospital. The collection of the sample lasted 3 months and the results were analyzed in relation to prematurity, hospitalization in NICU, neurological examination and other data. The reliability of the scale was examined through inter-rater reliability, with the evaluation of each infant’s hand mobility via observation by a different researcher. Moreover, a possible correlation between HAI and Alberta scale scores was evaluated. Statistical significance was set at p<0.05. All analyses were performed using SPSS v.25.

RESULTS: he sample consisted of 14 premature and 9 full-term infants. The results showed very high reliability among the assessors, both for the items related to the use of both hands at the same time (ICC=.996) and for the items related to the use of each hand separately (ICC=.984). Moreover, a statistically significant correlation between the overall score on all items (BoHS) and normal or pathological neurological examination was found. Infants with normal neurological examination had a higher overall score on the HAI scale than those with pathological findings on neurological examination. Finally, the evaluation of the association between the HAI and Alberta scale scores showed a statistically significant positive correlation between these two
tools.

CONCLUSIONS: The HAI scale is the first one to evaluate the mobility of each hand separately, as well as that of both hands simultaneously, over a wide age range in infancy, with the ability to compare the use and functionality of both hands. The findings of this pilot study showed that HAI is a reliable scale for assessing hand mobility in Greek infants aged 3-12 months and could be used in clinical practice. The present study could be the basis for future research which will contribute to the strengthening of current results.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Αξιοπιστία, Kινητικότητα, ‘Aνω άκρα, Bρέφη, Kλίμακα, Ηand Assessment for Infants

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Reliability, Μobility, Upper extremities, Infants, Scale, Hand Assessment for Infants

Αριθμός σελίδων

75

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

27

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 02/08/2022

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο Περιοδικό “Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία”

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

22/07/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Exploring the quality of life of pediatric oncology nurses

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νοσηλευτική είναι ένα από τα πιο αγχογόνα επαγγέλματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των νοσηλευτών.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας της νοσηλευτικής εργασιακής ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών στην Ελλάδα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για συγκριτική μελέτη. Αξιολογήθηκε την ποιότητα της εργασιακής ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών και των παιδιατρικών νοσηλευτών των δύο μεγάλων παιδιατρικών δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα με το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Νοσηλευτικής Εργασιακής Ζωής (Quality of Nursing Work Life – QNWL). Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας Statistical Package SPSS έκδοση 23.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 119 νοσηλευτές (79 παιδιατρικοί ογκολογικοί και 40 παιδιατρικοί). Η ποιότητα της εργασιακής ζωής του συνόλου των νοσηλευτών ήταν μέτρια στη μελέτη μας (138,87 ± 24,198). Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην υποκλίμακα «Επαγγελματική / Οικογενειακή Ζωή» (p = 0,003) και «Σχεδιασμός Εργασίας» (p = 0,002) καθώς και στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας QNWL, στην οποία εμφάνισαν αύξηση βαθμολογίας (145,08 ± 27.064) έναντι των παιδιατρικών νοσηλευτών (135,72 ± 22.132).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την επαγγελματική απόδοση των νοσηλευτών και την οικογενειακή τους ζωή με αποτέλεσμα τόσο την παροχή χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς όσο και την κακή ποιότητα ζωής των οικογενειών τους. Η βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής των νοσηλευτών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαχείριση των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Nursing is one of the most stressful professions that affect nurses’ quality of work life negatively.

AIM: Τhe aim of this study is to investigate the Quality of Nursing Work Life of pediatric oncology nurses in Greece.

METHODΟLOGY: This is a cross-sectional comparative study. We assessed quality of work life of pediatric oncology and pediatric nurses of the two major pediatric public hospitals in Greece with the use of Quality of Nursing Work Life Questionnaire. Data analysis was performed using Statistical Package SPSS version 23.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL).The significance level was set at 0.05.

RESULTS: The study participated 119 nurses (79 pediatric oncology nurses and 40 pediatric nurses). The quality of work life of total nurses was moderate in our study (138.87 ± 24.198). Pediatric oncology nurses showed statistically significant differences in subscale “Work Life / Home Life” (p = 0.003) and “Work Design” (p = 0.002) as well as in the overall QNWL scale score, in which they showed an increase score (145.08 ± 27,064) against non-oncological pediatric nurses (135.72 ± 22.132).

CONCLUSIONS: The quality of work life is a factor that affects the professional performance of nurses and their family life resulting in both the provision of poorer quality services to patients and the poorer quality of life of their families. Improving nurses’ quality of work life should focus on the management of factors that affect it.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ποιότητα, Παιδιά, Νοσηλευτική, Εργασιακή ζωή, Ογκολογία

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Quality, Children, Nursing, Work life, Oncology

Αριθμός σελίδων

88

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

124

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 22/01/2023

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Υπό δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Caring Sciences

Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

14/06/2022

Έτος εκπόνησης

2022

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρωτότυπος Τίτλος

Ποιότητα ζωής παιδιών με καρκίνο

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Quality of life of children with cancer

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα παιδιά με καρκίνο εμφανίζουν πολλά συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής τους (QoL).

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της QoL των παιδιών με καρκίνο και η διερεύνηση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών τους συμπτωμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μη παρεμβατική συγχρονική μελέτη σε δείγμα γονέων 100 νοσηλευόμενων παιδιών με καρκίνο στα δυο μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα “Quality of Life Scale” (QoLS) και η κλίμακα PSC-35. Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες x2 και t-test και το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη συμπεριέλαβε 100 γονείς παιδιών (51 αγόρια, 49 κορίτσια) με καρκίνο, με μέση ηλικία 41.94 ± 5.27 έτη για τους γονείς και 10.74 ± 4.21 έτη για τα παιδιά. Οι γονείς αναφέρουν υψηλή συνολική βαθμολογία στην QoLS (Mean ± SD:97.85 ± 22.84, Median: 94, IQR: 52-151) ενώ αναφέρουν υψηλή βαθμολογία στην Περιβαλλοντική Διάσταση (Mean ± SD: 38.14 ± 4, 46, Median: 39, IQR: 25-45) και στη Σωματική Διάσταση (Mean ± SD: 28.20 ± 11.32, Median: 27, IQR: 11-52). Η μέση συνολική βαθμολογία της κλίμακας PSC-35 για το δείγμα της μελέτης είναι Mean ± SD: 18.01 ± 6.78 και 12% των παιδιών εμφάνισαν τιμές >24. Οι γονείς (25%) ανέφεραν ότι το παιδί τους είχε συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα και το 84.1% των γονέων επιθυμούσαν ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η QoL των παιδιών με καρκίνο είναι υψηλή παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά εμφανίζουν συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
BACKGROUND: Children with cancer show many emotional and behavioral symptoms that negatively affect their quality of life (QoL).

AIM: The aim of the study was to assess the QoL of children with cancer and to investigate their emotional and behavioral symptoms.

METHODΟLOGY: This is a non-invasive cross-sectional study on a sample of parents of 100 children treated for cancer in the two largest public pediatric hospitals in Greece. The Quality of Life Scale (QoLS) and the PSC-35 scale, the x2 and t-test were used and the significance level was set at 0.05.

RESULTS: The study involved 100 parents of children (51 boys, 49 girls) with cancer, with a mean age of 41.94 ± 5.27 years for parents and 10.74 ± 4.21 years for children. Parents report a high overall score on QoLS (Mean ± SD: 97.85 ± 22.84, Median: 94, IQR: 52-151) while reporting a high score on the Environmental Dimension (Mean ± SD: 38.14 ± 4, 46, Median: 39, IQR: 25-45) and in the Physical Dimension (Mean ± SD: 28.20 ± 11.32, Median: 27, IQR: 11 52). The PSC-35 scale mean total score of the study sample was Mean ± SD: 18.01 ± 6.78 and 12% of the children showed values >24. Parents (25%) stated that their child has emotional or behavioral problems and 84.1% of parents wanted psychological support of their children.

CONCLUSIONS: The QoL reported by parents of children with cancer is high despite the fact that many of them show emotional or behavioral symptoms.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ποιότητα ζωής, Καρκίνος, Παιδί, Πόνος, Άγχος, Συμπληρωματικές θεραπείες, Εναλλακτικές θεραπείες

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Quality of life, Cancer, Children, Pain, Anxiety, Complementary therapies, Alternative therapy

Αριθμός σελίδων

121

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Όχι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

155

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Panagiotakopoulou_Ioanna_Dimosieysi