Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

13/04/2023

Έτος εκπόνησης

2023

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Κυριακή Καραβανάκη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παρασκευή Ζώση, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά “Αγ. Παντελεήμων”

Πρωτότυπος Τίτλος

Η επίδραση της χορήγησης ανασυνδυασμένης αυξητικής ορμόνης rhGH στο γλυκαιμικό προφίλ παιδιατρικών ασθενών με χαμηλό ανάστημα λόγω πλήρους ή μερικής ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης σε σχέση με το χρόνο θεραπείας

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

The effect of recombinant growth hormone rhGH on the glycemic profile of pediatric patients with short stature due to growth hormone deficiency or insufficiency in relation to the duration of treatment

Περίληψη

Ελληνικά:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δράση της GH ανταγωνίζεται την δράση της ινσουλίνης μέσω αύξησης της ηπατικής γλυκονεογένεσης και ανάπτυξης αντίστασης στην ινσουλίνη στους περιφερικούς ιστούς. Η εμφάνιση αυξημένου κινδύνου για προδιαβήτη ή διαβήτη στα παιδιά υπό αγωγή με GH δεν έχει αποσαφηνιστεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με rhGH να γίνεται έλεγχος του γλυκαιμικού προφίλ των ασθενών. Διαταραχή του γλυκαιμικού προφίλ μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άρρεν φύλο, γλυκόζη και ινσουλίνη νηστείας,HDL,συστολική αρτηριακή πίεση,δείκτης μάζας σώματος >25, οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS),έλλειψη ύπνου.

ΣΚΟΠΟΣ: Πρωτογενής σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας με rhGH σε παιδιατρικούς ασθενείς με χαμηλό ανάστημα, λόγω μερικής ή πλήρους έλλειψης αυξητικής ορμόνης, όσον αφορά το γλυκαιμικό προφίλ. Δευτερογενής σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση χαρακτηριστικών, τα οποία οδηγούν σε διαταραχές του γλυκαιμικού προφίλ των ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται υπό θεραπεία με rhGH.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η παρούσα μελέτη είναι μία αναδρομική, διαμήκης μελέτη παρατήρησης (longitudinal), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά ‘Ο Άγιος Παντελεήμων’, με στοιχεία από το αρχείο της κλινικά υπεύθυνης κας Ζώση Παρασκευής, Διευθύντριας Ε.Σ.Υ Παιδιατρικής Κλινικής. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω κλινική από την 1η Ιουνίου 2019 έως και 1η Ιουνίου 2020. Η παρούσα μελέτη έχει εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του εν λόγω νοσοκομείου, και είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Ελσίνκι για έρευνες σε ανθρώπους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με rhGH είχε σημαντική επίδραση στη συγκέντρωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c. Η διαφορά μεταξύ έναρξης της θεραπείας και λήξης εμφανίζει μία αύξηση κατά 0,3% (p<0.001). Το διάμεσο ύψος, καθώς και το age-to-height z score (p<0.001) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) των παιδιών (p<0.001) αυξήθηκαν σημαντικά στο τέλος της αξιολόγησης, όπως επίσης και την συγκέντρωση της σωματομεδίνης (p<0.001) (ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας) IGF-Ι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς με ανεπάρκεια GH της μελέτης μας που έλαβαν θεραπεία με rhGH αυξήθηκε σημαντικά το ύψος στο τέλος αγωγής, αλλά και την συγκέντρωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό των ασθενών (25%). Οι ασθενείς αυτοί ήταν κυρίως αγόρια, με υψηλότερο τελικό ανάστημα από τα υπόλοιπα. Η χορήγηση της θεραπείας θα πρέπει να εξατομικεύεται και να γίνεται με στενή παρακολούθηση των ενδοκρινολογικών και μεταβολικών παραμέτρων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: The action of GH antagonizes the action of insulin by increasing hepatic gluconeogenesis and developing insulin resistance in peripheral tissues. The occurrence of an increased risk of prediabetes or diabetes in GH-treated children has not been elucidated. It is therefore essential that patients’ glycemic profile be monitored during rhGH therapy. However, the action of GH antagonizes the action of insulin by increasing hepatic gluconeogenesis and developing insulin resistance in the peripheral tissues. This is why during rhGH treatment the glycemic status of patients should be monitored closely. Glycemic profile disorder may occur in patients with the following characteristics: male gender, fasting glucose, HDL, systolic blood pressure, body mass index> 25, family history of diabetes, Polycystic ovary syndrome (PCOS), lack of sleep.

AIM: The primary purpose of the present study was to evaluate the effect of rhGH therapy on children with short stature due to growth hormone deficiency or insufficiency in terms of glycemic profile. A secondary purpose of the present study was to identify features that lead to glycemic profile disorders in patients treated with rhGH.

METHODOLOGY: The present study is a retrospective, longitudinal observation study, which was carried out at the General Hospital of Nikaia-Piraeus ‘AGIOS PANTELEIMON’, with data deriving from the archive of the Endocrinology Clinic of Dr. Zosi Paraskevi, Director of the Department of Pediatrics. The study was carried out in the above clinic from June 1, 2019 until June 1, 2020. The present study was approved by the local Committee on the Ethics of Human Research, and was carried out in accordance with the Helsinki guidelines for research on human subjects.

RESULTS: rhGH had a significant effect on glycosylated hemoglobin HbA1c levels in patients who received treatment. When comparing the mean HbA1c levels between the beginning and the end of hGH treatment, a significant increase of 0.3% was observed (p<0.001). The median height, height to age z-score, the body mass index (BMI) and insulin-like growth factor (IGF-I) concentrations also increased significantly. Among our patients % had blood glucose levels >100 mg/dl at the end of GH treatment, while **% had HbA1c levels >/5.7%. These patients were similar in age with the rest of GH treated patients, were predominantly boys (**% vs **%, p=0.037), with higher final height compared with the rest of the patients (157 vs 148 cm, p=0.008).

CONCLUSIONS: In children treated with rhGH, HbA1c levels increased significantly. Therefore, the administration of the treatment should be individualized and patients should be monitored closely.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Ανασυνδυασμένη Αυξητική Ορμόνη, Κοντό ανάστημα, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Recombinant Growth Hormone, Short Stature, Glycosylated Hemoglobin.

Αριθμός σελίδων

85

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

123

Ψηφιακά Αρχεία

Έχει κατατεθεί το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Chaniotis Stavros Dimosieysi