Ακαδημαϊκή μονάδα

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

Βιβλιοθήκη κατάθεσης

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

22/03/2024

Έτος εκπόνησης

2024

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Eυαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Χρήστος Δίου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρωτότυπος Τίτλος

Συνήθειες διατροφής και άσκησης σε παιδιά και εφήβους που συμμετείχαν στην μελέτη συλλογής μαζικών δεδομένων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά

Μεταφρασμένος τίτλος

Dietary and physical activity habits of children and adolescents after a personalized intervention for the management of obesity

Περίληψη

Ελληνικά:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σαν μία παγκόσμια επιδημία και ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η Ελλάδα είναι μία από τις κυριότερες χώρες στην Ευρώπη όπου το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας έχει αυξηθεί ραγδαία. Σε αυτή την αύξηση έχουν συμβάλλει παράγοντες κινδύνου που αφορούν τη διατροφή και την άσκηση. Σήμερα, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για λεπτομερή καταγραφή και αξιολόγηση των συνηθειών τρόπου ζωής των παιδιών και εφήβων, που λαμβάνουν εξατομικευμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

ΣΚΟΠΟΣ: Να καθοριστούν οι συνήθειες διατροφής και άσκησης των παιδιών και εφήβων πριν και μετά από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, στα πλαίσια της μελέτης BigO: Big Data against Childhood Obesity.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στη μελέτη εισήχθησαν προοπτικά 394 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 8-18 ετών, που παρακολουθούνταν στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μία εξατομικευμένη παρέμβαση για τη διατροφή, τον ύπνο και τη φυσική δραστηριότητα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την πλατφόρμα BigO, η οποία διασυνδέεται με ένα «έξυπνο» κινητό και ένα «έξυπνο» ρολόι και καταγράφει με αντικειμενικό τρόπο δεδομένα για τη διατροφή, τον ύπνο και την άσκηση για κάθε ασθενή. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το σύστημα BigO για 4 εβδομάδες και φορούσαν το ρολόι για συγκεκριμένες περιόδους μέσα στην εβδομάδα. Κατόπιν, έλαβαν μία εξατομικευμένη παρέμβαση για τις συνήθειες του τρόπου ζωής για 4 μήνες και χρησιμοποίησαν το σύστημα ξανά για 4 εβδομάδες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από όλους τους συμμετέχοντες, 74,4% είχαν παχυσαρκία, 25,1% υπερβαρότητα και 0,5% φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Ύστερα από την παρέμβαση, παρατηρήθηκε μία στατιστικά σημαντική μείωση στην καταναλισκόμενη ποσότητα του τυριού, των δημητριακών πρωινού με ζάχαρη, των αλμυρών σνακ, των ζυμαρικών και των προϊόντων τηγανιτής πατάτας σε όλες τις κατηγορίες βάρους. Επίσης, παρατηρήθηκε μία αύξηση του αριθμού των παιδιών που έπιναν νερό μεταξύ των γευμάτων σε όλες τις κατηγορίες βάρους (Ρ=0.001). Επιπρόσθετα, υπήρξε μείωση στον αριθμό των ατόμων που κατανάλωναν το απογευματινό και βραδινό γεύμα παρακολουθώντας τηλεόραση (Ρ<0.05). Τα αγόρια μείωσαν την καταναλισκόμενη ποσότητα αλμυρών σνακ και ζυμαρικών (Ρ<0.05) και έπιναν περισσότερο νερό μεταξύ των γευμάτων (Ρ<0.001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μία εξατομικευμένη και διεπιστημονική παρέμβαση βασισμένη στη μελέτη BigO βελτιώνει τις συνήθειες διατροφής και άσκησης παιδιών και εφήβων.

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:

BACKGROUND: Obesity in childhood and adolescence has been recognized by the WHO as a global epidemic and a major public health problem. Greece has the highest prevalence of childhood obesity among European countries. This is attributed mostly to factors related to diet and physical activity. Recently, there has been a need for a detailed recording and assessment of the lifestyle habits of children and adolescents receiving personalized intervention for the management of obesity.

ΑΙΜ: To determine the dietary and exercise habits of children and adolescents before and after their participation in an interventional program within the context of the study ‘BigO: Big Data against Childhood Obesity’.

METHODOLOGY: Three hundred ninety-four (n=394) children and adolescents, aged 8-18 years, attending our Out-patient Clinic for the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Childhood and Adolescence participated in the study prospectively. All subjects underwent a personalized management intervention program that provided guidance on diet, sleep and physical activity. The data collection system included the BigO technology platform, which interfaces with a Smartphone and Smartwatch, and records data on diet, sleep and exercise objectively for each patient. Participants used the BigO system for 4 weeks and wore the watch for specific periods during the week. Subsequently, they entered a personalized life-style intervention program for 4 months and used the system again for 4 weeks.

RESULTS: Of all participants, 74.4% had obesity, 25.1% overweight and 0.5% had normal body mass index (BMI). Following the intervention, a statistically significant decrease was noted in the amount of cheese, cereal with added sugar, savory snacks, pasta and fried potatoes consumption in all BMI categories. Also, an increase in the number of children who drank water between the meals daily was noted in all BMI categories (P=0.001). Furthermore, there was a decrease in the consumption of evening snack or dinner while watching television (P<0.05). Boys showed a decrease in the amount of savory snacks and pasta (P<0.05) and drank more water between meals daily (P<0.001).

CONCLUSION: A personalized and multidisciplinary intervention based on the BigO study improves dietary and physical activity habits of children and adolescents.

Κύρια θεματική κατηγορία

Επιστήμες Υγείας

Λέξεις-κλειδιά

Ελληνικά:
Παιδική παχυσαρκία, Συνήθειες διατροφής, Συνήθειες άσκησης, Δεδομένα μεγάλης κλίμακας, Εξατομικευμένη παρέμβαση

Αγγλικά ή άλλη γλώσσα:
Childhood obesity, Dietary habits, Physical activity habits, Big Data, Individualized intervention

Αριθμός σελίδων

157

Ευρετήριο

Όχι

Αρ. σελίδων ευρετηρίου

Εικονογραφημένη

Ναι

Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών

259

Ψηφιακά Αρχεία

Πρόσβαση από 22/03/2026

Μόνιμη διεύθυνση

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2967534

Δημοσίευση

Ioannou_Georgia_Dimosieysi