Διπλωματικές Εργασίες 2022

Ντουρμίσι Σίλβια του Αγκρόν (Νοσηλεύτρια), Α.Μ. 20190464
Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών

Ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Βιβλιοθήκη κατάθεσης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Ημερομηνία κατάθεσης 22/07/2022 Έτος εκπόνησης 2022 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρωτότυπος Τίτλος Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των παιδιατρικών ογκολογικών νοσηλευτών Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Μεταφρασμένος τίτλος Exploring the quality of life of pediatric oncology nurses Περίληψη Ελληνικά: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νοσηλευτική είναι ένα από τα πιο [...]

Κούρου Παναγιώτα του Δημητρίου (Ιατρός), Α.Μ. 20200448
Eκτίμηση της επιβίωσης παιδιών με οστεοσάρκωμα σε σχέση με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν

Ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Βιβλιοθήκη κατάθεσης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Ημερομηνία κατάθεσης 20/07/2022 Έτος εκπόνησης 2022 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Παντελής Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρωτότυπος Τίτλος Eκτίμηση της επιβίωσης παιδιών με οστεοσάρκωμα σε σχέση με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Μεταφρασμένος τίτλος Survival rate estimation of osteosarcoma in children in colleration with the therapeutic [...]

Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα του Παναγιώτη (Νοσηλεύτρια), Α.Μ. 20190466
Ποιότητα ζωής παιδιών με καρκίνο

Ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Βιβλιοθήκη κατάθεσης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Ημερομηνία κατάθεσης 14/06/2022 Έτος εκπόνησης 2022 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρωτότυπος Τίτλος Ποιότητα ζωής παιδιών με καρκίνο Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Μεταφρασμένος τίτλος Quality of life of children with cancer Περίληψη Ελληνικά: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα παιδιά με καρκίνο εμφανίζουν πολλά συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα [...]

Λιόκα Ελένη του Βασιλείου (Νοσηλεύτρια), Α.Μ. 20190460
Εκτίμηση του άγχους των νοσηλευτών στα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα

Ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Βιβλιοθήκη κατάθεσης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2022 Έτος εκπόνησης 2022 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μαρία Μοσχόβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ιωάννης Κουτελέκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρωτότυπος Τίτλος Εκτίμηση του άγχους των νοσηλευτών στα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Μεταφρασμένος τίτλος Assessment of nurses' stress in pediatric oncology departments Περίληψη Ελληνικά: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παιδιατρικοί ογκολογικοί νοσηλευτές αποτελούν [...]

Μιχαηλίδη Φωτεινή του Κωνσταντίνου (Φυσικοθεραπεύτρια), Α.Μ. 20180310
Αξιολόγηση της κινητικότητας άνω άκρων βρεφών με την κλίμακα Hand Assessment for Infants (HAI) και έλεγχος αξιοπιστίας της κλίμακας

Ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Βιβλιοθήκη κατάθεσης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Ημερομηνία κατάθεσης 29/01/2022 Έτος εκπόνησης 2022 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Σιαχανίδου Σουλτάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Πονς-Ροντρίγκεθ Μαρία-Ροζέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Χαρμανδάρη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Πρωτότυπος Τίτλος Αξιολόγηση της κινητικότητας άνω άκρων βρεφών με την κλίμακα Hand Assessment for Infants (HAI) και έλεγχος αξιοπιστίας της κλίμακας Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Μεταφρασμένος τίτλος Evaluation of the mobility of the upper extremities of infants with the [...]

Καρίνου Αικατερίνη του Ηλία (Διαιτολόγος – Διατροφολόγος), Α.Μ. 20180305
Διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών

Ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα Βιβλιοθήκη κατάθεσης Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Ημερομηνία κατάθεσης 14/01/2022 Έτος εκπόνησης 2022 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Δέσποινα Μπριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Πρωτότυπος Τίτλος Διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Μεταφρασμένος τίτλος Eating habits of overweight and obese children Περίληψη Ελληνικά: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία αποτελούν πολύ σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας τον 21ο αιώνα, [...]