ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.

Σκοπός – Στόχοι

Το ΠΜΣ ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση, καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε Γενικούς Ιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές Κλινικές.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες της έρευνας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

 1. να στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 2. να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αυτού αντικειμένου
 3. να διδάσκουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 4. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Θεματικές ενότητες

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Γενική Παιδιατρική
 • Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική
 • Γενετική
 • Φαρμακολογία
 • Εξειδικευμένη Παιδιατρική
 • Λοιμώξεις στην Παιδιατρική
 • Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης
 • Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική
 • Πνευμονολογία/Αλλεργιολογία
 • Εφηβική Ιατρική
 • Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία
 • Ειδικά Παιδοχειρουργικά Θέματα
 • Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Νομικά και Ηθικά θέματα στην Παιδιατρική
 • Βιοστατιστική
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διπλωματική εργασία

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα Το 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τα Υποχρεωτικά Μαθήματα, ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.