ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Αλεξόπουλος Εμμανουήλ

Aναπληρωτής Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναγνωστόπουλος Δημήτρης

Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αττιλάκος Αχιλλέας

Aναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Βάρτζελης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Νευρολογίας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Βλάχος Νικόλαος

Καθηγητής Γυναικολογίας & Μαιευτικής, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Βουτετάκης Αντώνης

Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Γέμου-Engesaeth Βασιλική

Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιαπιτζάκης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής, Υπεύθυνος Μονάδας Στοματοπροσωπικής Γενετικής και Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δούρος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, υπεύθυνος Παιδοπνευμονολογικής και Παιδοαλλεργιολογικής Μονάδας και του Κέντρου Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας Κροσσών, Γ΄ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Kλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Δούσης Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ελευθεριάδης Μακάριος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ζάβρας Νικόλαος

Aναπληρωτής Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζουμάκης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιοχημείας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Θεοδωρίδου Μαρία

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Θωμαΐδου Λωρέττα

Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καδίτης Αθανάσιος

Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Καλαμπόκας Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής, Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Β΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Καλανταρίδου Σοφία

Καθηγήτρια Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Στείρωσης, Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Καραβανάκη Κυριακή

Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη του Ιατρείου Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Καρανίκας Χαράλαμπος

Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κασίμος Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καττάμης Αντώνης

Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Κίτσιου – Τζέλη Σοφία

Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κόκκινος Αλέξανδρος

Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Κολαΐτης Γεράσιμος

Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Κουρλαμπά Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια Μεθοδολογίας της Έρευνας – Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κουτελέκος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Λιάπη Χάρις

Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μακρυθανάσης Περικλής

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ

Μαστοράκος Γεώργιος

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Ματσώτα Παρασκευή

Καθηγήτρια Aναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μιχαλά Σταυρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας – Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Μιχόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής Ψυχιατρικής, B’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Μίχος Αθανάσιος

Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Μοσχόβη Μαρία

Αφυπηρετήσασα Aν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπακοπούλου Φλώρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Μπριάνα Δέσποινα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νεογνολογίας, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Ντινόπουλος Αργύρης

Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας, Γ΄ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Kλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Ξεπαπαδάκη Παρασκευή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Β΄ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Kλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Παναγοπούλου Φερενίκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Kοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Νομική Ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πάντος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαγιάννη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διατροφής στο Παιδί και στον Έφηβο, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπανικολάου Αικατερίνη

Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περβανίδου Παναγιώτα

Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Περδικάρης Παντελεήμων

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής – Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πέτσιος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πονς-Ροντρίγκεθ Μαρία-Ροζέ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Πρίφτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Ρώμα Ελευθερία

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σακελλιάδης Μανώλης

Επίκουρος Καθηγητής Ιατροδικαστικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σαλάκος Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

Σιαχανίδου Σουλτάνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σολδάτου Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σοφοκλέους Χρυσταλλένα

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σπηλιοπούλου Χάιδω

Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,  Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπούλου Βασιλική

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Συριοπούλου Βασιλική

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Τζέτη Μαρία

Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τζουμάκα-Μπακούλα Χρυσάνθη

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσίτσικα Άρτεμις

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τραφαλής Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Traeger-Συνοδινού Ιωάννα

Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φεσσάτου Σμαραγδή

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδογαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φιλίππου Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Φρετζάγιας Ανδρέας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φρυσίρα Ελένη

Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χαρμανδάρη Ευαγγελία

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Xριστόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Β΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Xρούσος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Επικεφαλής Έδρας UNESCO στην Εφηβική Υγεία, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών