Πρόσβαση στις πιστοποιημένες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (e-mail, e-class, VPN κλπ).

Η πρόσβαση στις πιστοποιημένες  υπηρεσίες του Πανεπιστημίου απαιτεί «Όνομα Χρήστη» (Username)  και «Κωδικό» (Password).

Για την απόκτηση των ανωτέρω, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  http://webadm.uoa.gr και να καταθέσουν «Αίτηση Νέου Λογαριασμού» ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (δεν απαιτείται αν ήδη υπάρχει λογαριασμός π.χ. ως προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΚΠΑ).

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης την εκτυπώνουν  και την προσκομίζουν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού για υπογραφή και σφραγίδα από τον Υπεύθυνο Καθηγητή, και κατόπιν σφραγίδα από την Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Επίσης, με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης  τους χορηγείται από την ιστοσελίδα αριθμός πρωτοκόλλου και PIN, τα οποία πρέπει να αποθηκευτούν (απαιτούνται  για την ενεργοποίηση του λογαριασμού).

Η υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αίτηση αποστέλλεται με E-MAIL  στο: helpdesk@noc.uoa.gr  ή με FAX στο 210-7275601. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτεί περίπου 3 εργάσιμες ημέρες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού για το e-mail που απέκτησαν.