Φλώρα Μπακοπούλου

MD, PhD
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κ. Φλώρα Μπακοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι απόφοιτη της Φαρμακευτικής Σχολής και διδάκτωρ Βιοφαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετεκπαιδεύτηκε στην Εφηβική Ιατρική (στα γνωστικά πεδία γενικής Εφηβικής Ιατρικής, Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας, Παιδιατρικής-Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων και Ψυχολογίας) στις ΗΠΑ και στο ΕΚΠΑ. Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη επί 10ετία για των οργάνωση του κλινικού, ερευνητικού και διδακτικού έργου του Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής, που αποτελεί θεσμοθετημένο Κέντρο στη χώρα για παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας στον τομέα της Εφηβικής Ιατρικής, τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και την προαγωγή της έρευνας. Είναι υπεύθυνη για τις θεσμοθετημένες υπηρεσίες Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Εργομετρίας-Εργοφυσιολογίας και Αθλητιατρικής καθώς και για τη Μονάδα  Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Εφήβων 11-17 ετών με Μαθησιακές Δυσκολίες, που εντάσσονται στη λειτουργία του Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής. Το Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής φιλοξενεί από το 2010 τη μοναδική Έδρα UNESCO στον κόσμο για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική.

Η κ. Φλώρα Μπακοπούλου συμμετέχει και έχει συμμετάσχει σε 8 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, στη συγγραφή 80 ξενόγλωσσων πρωτότυπων πλήρων επιστημονικών δημοσιευμένων εργασιών, 8 Ελληνικών και 4 ξενόγλωσσων κεφαλαίων, 9 Ελληνικών δημοσιεύσεων και στην επιμέλεια 3 βιβλίων.

Είναι Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΚΠΑ με αντικείμενο «Εφηβική Ιατρική: Ψυχοσωματική και Γνωστική Ανάπτυξη, Αναπαραγωγική Υγεία, Διατροφή, Άθληση και Στρες των Εφήβων», και μέλος της επιτροπής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ESPE.

Από τον Ιανουάριο 2020 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, στο Υπουργείο Υγείας.