Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Για τις προϋποθέσεις και άλλα επί μέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη σίτιση των φοιτητών, μπορείτε να αναφερθείτε στην Ιστοσελίδα της Πανεπιστημιακής Λέσχης.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 4ος όροφος της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας , Αθήνα, 106 79

Τηλέφωνο: 210-368 8216, 210-368 8253

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιακής Λέσχης